بهترین رشته کشاورزی برای ارشد

 بهترین رشته کشاورزی برای ارشد

روند رو به رشد جمعیت جهانی در سده اخیر افزایش یافته است كه این امر باعث رویارویی این جمعیت با كمبود مواد غذایی شده است . در واكنش به این كمبود ، فعالیت‌ های انسانی باعث از دست رفتن منابع طبیعی و آلودگی بیشتر محیط زیست شده است . بنابراین بشر باید به دنبال راهی باشد كه غذای بیش ‌تر و با كیفیت بالاتر در اختیار مردم قرار دهد كه به دنبال آن محیط زیست نیز حفظ شود.

كشاورزی سنتی نیز محدودیت ‌های خاص خود را دارد . از جمله ، محدودیت بازار آزاد ، محدودیت منابع طبیعی و محدودیت منابع ژنتیكی است كه در سده اخیر تقریباً از حداكثر پتانسیل ژن‌ها در كشاورزی سنتی استفاده شده است . از این رو دانشمندان به دنبال راهی بودند كه بر این محدودیت‌ ها غلبه كنند .

مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی بهترین رشته شاخه کشاورزی برای ارشد

واژه بیوتکنولوژی که همان زیست فناوری است تکنیکی است که با استفاده از تلفیق علوم بیوشیمی ، میکروبیولوژی و مهندسی به بهبود و عرضه فرآورده از جانداران ، به ویژه از طریق دستکاری آن ها در سطح مولکولی می پردازد .

 امروزه با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی آن ها ، بیوتکنولوژی کشاورزی مورد توجه ویژه‌ است و محصولات تراریخته گوناگون پرمحصول و مقاوم کشاورزی مانند ذرت ، برنج ، سویا ، گوجه فرنگی ، گندم تولید می گردد .

مدت زمان دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

طول دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی بطور متوسط دو سال و حداکثر سه سال می باشد . هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 17 هفته کامل آموزشی وجود دارد .

تعداد واحدهای درسی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی 32 واحد است . که 18 واحد آن دروس اصلی که شامل (بیوشیمی - میکروبیولوژی عمومی - ژنتیک مولکولی مقدماتی –هورمون های گیاهی و تمایز بافت ها - ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهی - بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی - مهندسی ژنتیک ) 7 واحد دروس اختیاری و 1 واحد سمینار و 6 واحد پایان نامه می باشد .

بررسی موقعیت های شغلی بیوتکنولوژی کشاورزی

فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی می توانند:

·      در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و یا در مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و مؤسسات تحقیقاتی دیگر به امر پژوهش مشغول شوند

·      به برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و یا

·      به تدریس دروس مربوط به بیوتکنولوژی و علوم وابسته در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی و یا به جمع آوری ، شناسایی ، حفظ و نگهداری میكروارگانیسم ‌های مرتبط با بخش كشاورزی در بانک سلولی بپردازند

·      برای اجرای پروژه‌ ها‌ و طرح ‌های تحقیقاتی حول محور تولید فراورده های بیولوژیک مورد استفاده در بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن از جمله سموم بیولوژیک ، كود های بیولوژیک و فراورده های با ارزش مورد استفاده در صنعت غذا ، مشغول به کار شوند.

بررسی نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 97

رتبه

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2)

ژنتیک (ضريب 3)           

اصول اصلاح نباتات (ضريب 3)           

بیوشیمی (ضريب 2)           

آفات و بیماری‌های گیاهی (ضريب 2)           

فیزیولوژی گیاهی (ضريب 2)

103

3224

0

5.33

14.67

16

5.33

5.33

125

3012

0

26.67

13.33

8

0

0

137

2938

0

10.67

5.33

4

20

8-

175

2688

0

5.33

8

5.33

6.67

0

382

1928

13.33

5.33

4-

2.67

6.66-

2.66-

448

1750

0

2.67

1.32-

10.67

0

0

/ 0 نظر / 7 بازدید